BARN OG MYGGSTOPP – NÅ MED NYTT PRODUKT
Som en generell regel skal man utvise forsiktighet ved bruk av myggmidler til barn.
Samtidig er det viktig å beskytte barna.

Er det aktuelt å bruke et av våre myggmidler til barn anbefaler vi å bruke en av våre produkter MyggStopp Spray Active Plus 100 ml eller MyggStopp Flåttspray 100 ml; ved behov.
 

Som en god regel bør man (foreldrene) gjøre seg kjent med produktet de velger å bruke. Særlig det som står på etiketten og sikkerhetsdatablad for produktet.
Se rubrikken om SDS ( sikkerhetsdatablad ) på startsiden av myggstopp.no.
 

Bruksanvisningen for MS Spray Active Plus og MS Flåttspray sier blant annet: «Spray MyggStopp på de kroppsdelene du ønsker å beskytte. Kan brukes opp til 3 ganger per dag for voksne, opptil 2 ganger av barn i alderen 3 – 10 år, og maksimalt en gang per dag for barn under 3 år. Smør ikke inn barnets hender , da dette kan øke risikoen for at barnet får dette i munnen . Ikke til barn under 1 år. Oppbevares utilgjengelig for barn «


Besøk oss: MyggStopp Nordic AS, Lundehaugvegen 12, 5357 Fjell       Send oss en mail: tom@myggmiddel.no       Telefon: 91 76 44 92
Copyright: MyggStopp Nordic AS - Alle rettigheter
Csm: Getynet - Webdesign og programmering: Dcode